Данило Шумук
За східнім обрієм

Від видавництва

У нашому Видавництві появляється новий самвидавний твір з України — спомини Данила Шумука. Публікуємо їх без огляду на дразливі моменти, які порушує автор і які можуть викликати негодування в декого з живих ще співучасників тих подій.

Спомини Данила Шумука — це щирі й безпосередні свідчення людини, яка віддала усе своє життя за ідеали, до яких прямувала і які пробувала здійснювати в практичному житті. Вони дають багатющий матеріял до студій і роздумів над нашою новітньою історією молодому поколінню і новій ґенерації істориків. Для багатьох — вони будуть дороговказом і надхненням у боротьбі за свободу для нашого народу.

Ці спомини дісталися на Захід без назви, тому й додали ми до них заголовок « За східнім обрієм ». Може ця назва не зовсім відповідатиме змістові твору, але на нашу думку — вона хоч до деякої міри відображує те, що діялося в житті Данила Шумука за східним обрієм — на Україні й поза нею. Далєко за обрієм — увижалося Данилові Шумукові нове життя нашого народу, якому віддав себе автор цілого. Життя — сперте на ідеалістичному розумінні свободи, краси і правди.

Хто автор цього незвичного твору ? Хто він, який зумів поставити ряд проблем нашої воєнної і повоєнної дійсности, пробуючи їх по-свойому розв'язувати ?

Данило Лаврентійович Шумук — гуманіст в повному розумінні цього слова. У своїх споминах він найрішучіше виступає проти нелюдяности, звідки вона не походила б, і бореться за справедливість та правду в житті й співвідносинах між народами, в чому чи не найбільша вартість його твору.

Народився Данило Шумук в 1914 році, в селі Боремщина на Волині. Був членом комсомолу і КПЗУ (Комуністична Партія Західньої України). Брав активну участь у комуністичному русі передвоєнної Польщі. В 1935 році був заарештований і засуджений польським судом на 8 років ув'язнення, в якому перебував аж до 1939 року. У 1939-1941 роках він активно здійснював свої комуністичні переконання, працюючи в Любомлі. В 1941 році був покликаний до Червоної Армії і брав участь в боях з німцями иа Житомирщині й Київщині. 3 1943 року бере активну участь в українському повстанчому русі на Волині, розчарувавшись в комунізмі, побачивши його на практиці. В зв'язку з участю в УПА, в 1945 році його заарештували і засудили на кару смерти, яку згодом перемінили на 20-річне ув'язнення. Після звільнення й реабілітації в 1955 році, він написав перший том своїх споминів, які були у нього вилучені в часі обшуку. В 1957 році його знову засудили на 10 років ув'язнення. Після чергового звільнення в 1967 році, Данило Шумук пише другий том своїх споминів, які він закінчив в 1970 році.

У січні 1972 року, Данила Шумука знову заарештували, знайшовши у його знайомих другий том споминів, який був причиною довгих допитів та суду 5-7 липня того ж року. Засудили його за статтею 62-2 Карного Кодексу УССР на 10 років таборів спеціяльного режиму і 5 років заслання.

В 1973 році Данило Шумук перебував в ув'язненні у Мордовських концентраційних лагерах.

Самвидавний примірник споминів Данила Шумука, який дістався до нашого Видавництва, у деяких місцях нечіткий, тому кілька місцевостей і прізвищ, які згадує автор, було неможливо відчитати й зідентифікувати їх, що і відзначено в приміткаx.

В книжці Д. Шумука деякі наведені розповіді про український визвольний рух в часі другої світової війни і зроблені висновки в діялогах не відповідають історичній дійсності. Все ж ми їх залишили не зміненими, щоб не нарушувати ориґіналу рукопису і краще зрозуміти, як про деякі справи й події говорили українські політичні в'язні, бувші учасники цього руху, як їх насвітлювали й сприймали.

Стиль і мову твору Видавництво залишило незмінними, публікуючи повний його текст, зате ми виправили очевидні друкарські помилки й уважали за конечне ввести літеру « ґ », яку виключено з української абетки в УРСР, і літеру « я », де це було потрібно.

Спомини Данила Шумука появляються в Українському Видавництві « Смолоскип » без відома і згоди автора.

Українське Видавництво « Смолоскип » ім. В. Симоненка